Danh mục tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 968
Năm 2021 : 30.321
Ngày ban hành:
19/08/2021
Ngày hiệu lực:
19/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/12/2020
Ngày hiệu lực:
23/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
08/02/2017
Ngày hiệu lực:
08/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CHI BỘ NĂM 2015
Ngày ban hành:
01/12/2015
Ngày hiệu lực:
01/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
Ngày ban hành:
01/03/2015
Ngày hiệu lực:
01/03/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác pháp chế NH 2014-015
Ngày ban hành:
10/10/2014
Ngày hiệu lực:
10/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo kết quả hội nghị CBCC
Ngày ban hành:
10/01/2014
Ngày hiệu lực:
10/01/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới