Danh mục tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 968
Năm 2021 : 30.321
 09/08/21  Tin tức từ Phòng  3146
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-PGD&ĐT ngày 13/7/2021 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc tuyển sinh lớp 6 dự nguồn và các lớp chất lượng cao THCS thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa năm học 2021-2022; Căn cứ vào kết quả chấm thi ngày 03/8/2021 của Hội đồng chấm thi khảo sát tuyển sinh lớp 6 dự nguồn và các lớp ...
 05/08/21  Tin tức - Thông báo  4619
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-PGD&ĐT ngày 13/7/2021 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc tuyển sinh lớp 6 dự nguồn và các lớp chất lượng caoTHCS thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa năm học 2021-2022; Căn cứ vào kết quả chấm thi ngày 03/8/2021 của Hội đồng chấm thi khảosát tuyển sinh lớp 6 dự nguồn và các lớp ...
 29/07/21  Tin tức từ Phòng  1791
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-PGD&ĐT ngày 13/7/2021 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc tuyển sinh lớp 6 dự nguồn và các lớp chất lượng cao THCS Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa năm học 2021-2022; Căn cứ hồ sơ đăng ký dự tuyển và điều kiện tuyển thẳng vào các lớp chất lượng cao trường THCS thị trấn Thắng năm ...
 29/07/21  Tin tức từ Phòng  820
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-PGD&ĐT ngày 13/7/2021 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp chất lượng cao trường THCS thị trấn Thắng năm học 2021 – 2022. Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa điều chỉnh lịch khảo sát và ...
 27/07/21  Tin tức từ Phòng  279
DANH SÁCH PHÒNG THI TUYỂN SINH VÀO  LỚP 8 CLC NĂM HỌC 2021-2022
 27/07/21  Tin tức từ Phòng  662
DANH SÁCH PHÒNG THI TUYỂN SINH VÀO  LỚP 6 DỰ NGUỒN NĂM HỌC 2021-2022
 09/07/21  Tin tức - Thông báo  521
Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 8 chất lượng cao năm học 2021-2022 của Trường THCS Thị Trấn Thắng, thí sinh phải thực hiện đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến.
 09/07/21  Tin tức - Thông báo  633
Theo kế hoạch tuyển thẳng vào các lớp chất lượng cao năm học 2021-2022 của Trường THCS Thị Trấn Thắng, thí sinh phải thực hiện đăng ký thông tin tuyển thẳng trực tuyến.
 09/07/21  Tin tức - Thông báo  1010
Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 chất lượng cao năm học 2021-2022 của TrườngTHCS Thị Trấn Thắng, thí sinh thực hiện đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến.
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới