Danh mục tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 968
Năm 2021 : 30.321
 09/08/21  Tin tức từ Phòng  3146
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-PGD&ĐT ngày 13/7/2021 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc tuyển sinh lớp 6 dự nguồn và các lớp chất lượng cao THCS thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa năm học 2021-2022; Căn cứ vào kết quả chấm thi ngày 03/8/2021 của Hội đồng chấm thi khảo sát tuyển sinh lớp 6 dự nguồn và các lớp ...
 05/08/21  Tin tức - Thông báo  4619
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-PGD&ĐT ngày 13/7/2021 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc tuyển sinh lớp 6 dự nguồn và các lớp chất lượng caoTHCS thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa năm học 2021-2022; Căn cứ vào kết quả chấm thi ngày 03/8/2021 của Hội đồng chấm thi khảosát tuyển sinh lớp 6 dự nguồn và các lớp ...
 29/07/21  Tin tức từ Phòng  1791
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-PGD&ĐT ngày 13/7/2021 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc tuyển sinh lớp 6 dự nguồn và các lớp chất lượng cao THCS Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa năm học 2021-2022; Căn cứ hồ sơ đăng ký dự tuyển và điều kiện tuyển thẳng vào các lớp chất lượng cao trường THCS thị trấn Thắng năm ...
 29/07/21  Tin tức từ Phòng  820
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-PGD&ĐT ngày 13/7/2021 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp chất lượng cao trường THCS thị trấn Thắng năm học 2021 – 2022. Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa điều chỉnh lịch khảo sát và ...
 27/07/21  Tin tức từ Phòng  279
DANH SÁCH PHÒNG THI TUYỂN SINH VÀO  LỚP 8 CLC NĂM HỌC 2021-2022
 27/07/21  Tin tức từ Phòng  662
DANH SÁCH PHÒNG THI TUYỂN SINH VÀO  LỚP 6 DỰ NGUỒN NĂM HỌC 2021-2022
 13/07/21  Tin tức - Thông báo  1716
Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GD&ĐT;Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt Đề án phát triển trường trung học cơ sở chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai ...
 09/07/21  Tin tức - Thông báo  521
Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 8 chất lượng cao năm học 2021-2022 của Trường THCS Thị Trấn Thắng, thí sinh phải thực hiện đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến.
 09/07/21  Tin tức - Thông báo  633
Theo kế hoạch tuyển thẳng vào các lớp chất lượng cao năm học 2021-2022 của Trường THCS Thị Trấn Thắng, thí sinh phải thực hiện đăng ký thông tin tuyển thẳng trực tuyến.
 09/07/21  Tin tức - Thông báo  1010
Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 chất lượng cao năm học 2021-2022 của TrườngTHCS Thị Trấn Thắng, thí sinh thực hiện đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến.
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới