Danh mục tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 968
Năm 2021 : 30.321
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẠI HỘI CHI BỘ NK 2017 - 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ NK 2017 - 2020

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THẮNG

CHI BỘ TRƯỜNG THCS

 

 
 
 

 

 

Số :     /BC - CU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

 

 

 

Thị trấn Thắng, ngày 20  tháng 4 năm 2017

 

 

 

BÁO CÁO

Kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

 

 

          - Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 29- QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng;

          - Thực hiện kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày16/02/2017 của Đảng ủy Thị Trấn Thắng về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2017 - 2020, Cấp ủy Chi bộ Trường THCS Thị Trấn Thắng xây dựng báo cáo kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2017 với những nội  dung như sau:

          I. Đặc điểm tình hình

          Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 có 03 đồng chí:

          1/ Đ/c Hà Văn Trị - Bí thư chi bộ

          2/ Đ/c Nguyễn Văn Hùng - Phó bí thư chi bộ

          3/ Đ/c Nguyễn Thúy Anh - Chi ủy viên

         Trong nhiệm kỳ chi bộ có từ 22 đến 24 đảng viên, trong đó đảng viên nữ có 18 đảng viên. Chi bộ có 100% đảng viênđạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, 9 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 14 đồng chí đạt giáo viên giỏi huyện. Năm 2016, chi bộ được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.

          II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường

          1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

          - Cấp ủy chi bộ, đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đúng theo đường lối, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước; lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chương trình kế hoạch của chi bộ, đảng bộ cũng như các chỉ tiêu do ngành và cấp trên giao.

          - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thực hiện đúng kế hoạch chỉ tiêu về chất lượng 2 mặt giáo dục trong các năm học 2014 - 2015,  2015 - 2016, 2016 - 2017 đạt từ 90% đến 100% .

          - Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, nhân viên. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác theo tinh thần hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

          - Việc triển khai xây dựng các quy chế, quy định và tổ chức triển khai thực hiện quy chế, quy định nghiêm túc: Quy chế dân chủ trường học, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về nền nếp làm việc;

2. Về xây dựng đội ngũ giáo viên:

          + Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

          Lãnh đạo thực hiện kế hoach đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong đơn vị tốt như: Tham gia đầy đủ  các lớp bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ đạt kết quả tốt. Tạo điều kiện giáo viên học  trên chuẩn.

          Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, xét nâng lương CB.GV.NV… đúng theo quy trình, thủ tục, công bằng, công khai, dân chủ và khách quan.

          - Nâng cao trình độ cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo đảm đạt chuẩn theo quy định:

          - Đảm bảo đủ tỷ lệ GV/lớp: 2,0

          - Nâng cao tỷ lệ đảng viên trong cơ quan hiện đã đạt: 25 đảng viên/34 cán bộ, giáo viên, nhân viên= 73,52%

- Chi ủy luôn coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi bởi đây là lực lượng nòng cốt thực hiện kết quả chuyên môn.

          3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học:

          - Chi ủy đã làm tốt công tác lãnh đạo việc xây dựng và quản lý cơ sở vật chất như:

Bảo quản sử dụng tài sản tốt, không gây lãng phí, có tinh thần tiết kiệm. Bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu giảng dạy và học tập.

          - Về công tác tài chính: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và phổ biến rộng rãi trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc 3 công khai trong việc báo cáo, niêm yết.

          4. Công tác lãnh chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

          Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, chi ủy đã quán triệt chỉ đạo các tổ dảng nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, mở rộng các nội dung học tập trao đổi kinh nghiệm, xây dựng đề tài ... kết quả tỷ lệ học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh luôn đứng thứ nhất huyện.

Nhà trường đã tích cực đổi mới phương phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, củng cố chất lượng mũi nhọn. Là trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện.        Là đơn vị  liên tiếp dẫn đầu toàn huyện về thành tích HSG các cấp.

          5. Công tác xã hội hóa giáo dục

- Lãnh đạo nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục về mọi mặt, nhất là công tác phối hợp với hội cha mẹ học sinh về công tác giáo dục toàn diện học sinh, công tác nâng cao chất lượng đại trà, công tác vận động học sinh ra lớp, tuyển sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy học và công tác phổ cập GDTHCS hàng năm. Trong hai năm huy đông được gần 300 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.      

5. Công tác tham mưu:

Lãnh đạo nhà trường thường xuyên tham mưu với cấp uỷ và chính quyền địa phương về công tác giáo dục, hàng năm mở hội nghị giáo dục cấp xã xây dựng nghị quyết về giáo dục, xây dựng và củng cố ban chỉ đạo PCGDTHCS, tham mưu công tác huy động học sinh ra lớp, tham mưu phối hợp công tác giáo dục đạo đức cho học sinh vi phạm ...

6. Công tác xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao.         

Trong công tác lãnh đạo cấp ủy chi bộ đã có nghị quyết chuyên đề bàn về việc xây dựng nhà trường phát triển thành trường trọng điểm chất lượng cao. Chỉ đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền về chủ trương đúng đắn xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao tạo được sự đồng thuận và dư luận tốt ủng hộ quyết định trên, công tác huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất hàng năm đạt trên 100 triệu đồng; nhà trường tiếp tục được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến liên tục là đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ giáo viên giỏi cấp tỉnh, huyện; học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, học sinh thi vào THPT liên tục đứng đầu huyện và đứng thứ 4 trong các trường THCS chuẩn quốc gia toàn tỉnh.

 

          III. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính trị của nhà trường trong năm học 2014- 2015, 2015 - 2016 và năm học 2016 -2017

1. Kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường:

          - Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu công tác chuyên môn, thực hiện đúng  chính sách pháp luật của nhà nước cụ thể là:

          - Triển khai đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

          - Tuyển sinh đúng độ tuổi, hồ sơ hợp lệ. Thực hiện tốt và duy trì đạt chuẩn công tác PC THCS.

          - Đảm bảo thực hiện giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức học sinh,

ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.                   

         - Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

          - Quản lý tốt nền nếp giảng dạy chính khoá, dạy thêm trong nhà trường theo đúng chủ trương của Ngành.

          - Bảo quản, sử dụng triệt để và tu sửa kịp thời cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác Dạy - Học. Tăng cường tìm nguồn tài chính mua sắm, cung cấp trang thiết bị dạy học: Tự mua sắm, tự làm - Trị giá: 300Tr đ; tu sửa, xây dựng mới: 1.100 triệu đồng.

 

          - Bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường; Cảnh quan trường học; Công tác vệ sinh lớp học; Phòng làm việc đúng nơi qui định; chăm sóc cây xanh...

          - Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục hướng nghiệp - Duy trì tốt các lớp học nghề phổ thông.

          - Tổ chức tốt việc trực bảo vệ cơ quan nhất là trong dịp tết, ngày lễ và trong  hè. Phối hợp với địa phương  tăng cường công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện học sinh tham gia học tập thuận lợi.

          - Thực hiện tốt nghị quyết công đoàn đề ra của nhiệm kỳ 2012 - 2017

          - Thực hiện tốt vai trò Công đoàn là đòn bẩy, động lực cho CĐV tham gia tốt các hoạt động phong trào của nhà trường.

2. Kết quả của công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ:

Chi ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2017 và hàng năm chi ủy đã tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra giám sát.

          Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm như: việc Chấp hành nghị quyết, quyết định, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và của cấp mình; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; công tác cán bộ; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, quy chế dân chủ ở cơ sở…

IV.  Đánh giá chung.

1.Ưu điểm:

          - Cấp ủy đều thể hiện rõ vai trò tiên phong gương mẫu.

          - Chi bộ thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong trường học.

          - Chi bộ xây dựng được khối đoàn kết nhất trí cao trong trường học,chỉ đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ năm học do ngành đề ra.

          - Đội ngũ thầy cô giáo có tay nghề vững vàng, có trình độ chuyên môn chuẩn và ngày càng được nâng cao, có kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục, có tinh thần trách nhiệm cao.

          - Nhà trường đã xây dựng được tinh thần hiếu học trong nhân dân địa phương, có sự kết hợp giữa nhà trường và chính quyền, các đoàn thể xã hội trong công tác xã hội hóa giáo dục.

          - Các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công ..đều thiết thực nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu nâng cao chất lương giáo dục trong nhà trường .

          2. Nguyên nhân của những ưu điểm.

          - Cấp ủy đã nghiêm túc thực hiện sự lãnh chỉ đạo của cấp trên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, phổ biến quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đảng viên.

          - Cấp ủy luôn lắng nghe ý kiến nguyện vọng tâm tư của đảng viên, quần chúng, tích cực tìm tòi cái mới, sửa chữa khắc phục hạn chế thúc đẩy phát triển mọi mặt trong nhà trường.

          - Sự đoàn kết, gương mẫu của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ và việc xây dựng  kế hoạch chỉ đạo kịp thời đã thể hiện tốt vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong việc thực hiện kế hoạch được giao.

          - Sự chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc kịp thời của cấp trên đã có tác dụng tốt trong việc định hướng chỉ đạo kịp thời cho chi bộ trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch.

3. Những nhược điểm cần khắc phục:

          - Công tác giáo dục đạo đức học sinh hiệu quả chưa cao, số HS mắc lỗi thái độ vẫn còn. Do một số GVCN chưa có biện pháp thích hợp để giáo dục cho các em . Cấp ủy chưa có nghị quyết chuyên đề về giáo dục học sinh hư.

          - Số học sinh vi phạm nội qui nhà trường vẫn còn như bỏ tiết học, nghỉ học vô lý do, tác phong chưa đúng quy định.

4.Nguyên nhân :

          -Về công tác giáo dục hạnh kiểm học sinh :

          + Lãnh đạo nhà trường có quan tâm chỉ đạo kịp thời nhưng biện pháp giáo dục chưa đạt hiệu quả, một số giáo viên chủ nhiệm còn chưa sâu sát, chưa có biện pháp đối với việc giáo dục hạnh kiểm cho học sinh.

          + Tổ chức Đoàn - Đội chưa phát huy hết vai trò trong việc giáo dục học sinh cá biệt.

          + Việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường gia đình và xã hội tuy có nhưng chất lượng giáo dục chưa đạt hiệu quả, còn mang tính hình thức chưa có biện pháp hành chính để răn đe .

          + Những HS vi phạm đa số là những gia đình khó khăn về kinh tế cha mẹ ít chú ý đến giáo dục con cái giao phó cho nhà trường.

          V. Giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong những năm học tiếp theo.

          - Bám sát cac chủ trương, nghị quyết của cấp trên trong định hướng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch.

          - Nghiêm túc thực hiện học tập các nghị quyết của cấp trên, xây dựng các chương trình hành động phù hợp sát với thực tiễn nhà trường.

          - Bám sát các kế hoạch dài hạn, trung hạn, các quy định chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để thực hiện.

          - Chủ động tích cực tham mưu với cấp trên trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

          - Tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.

          Trên đây là bản kiểm điểm của cấp ủy chi bộ trường THCS Thị trấn Thắng về công tác lãnh đạo  nhiệm kỳ 2015 - 2017./.   

 

Nơi nhận:

-  Đảng ủy Thị trấn Thắng;

- Lưu VT.

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Hà Văn Trị

 

 

 

 

                                                                                         


Tác giả: c2thitran
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới