Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị Trấn Thắng

Khu 5 - Thị Trấn Thắng
3.872.046
c2ttrthang@bacgiang.edu.vn